УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР МЕДІАЦІЇ

За підтримки німецько-українського партнерського проекту


ПРЕДСТАВЛЯЄ


ON-LINE СИМУЛЯТОР

ДЛЯ ВІДПРАЦЮВАННЯ НАВИЧОК
МЕДІАТОРА


УВАГА! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: проект здійснюється російською мовою для забезпечення доступу до навчальних матеріалів випускників УЦМ, які живуть і працюють в російськомовних країнах (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Казахстан, Киргизстан тощо).

ЩО ЦЕ?

Все просто! Це - тренажер, придуманий та розроблений тренерами УЦМ, який в режимі on-line дозволить Вам перевірити і «прокачати» Ваші медіаційні навички та розвинути компетенції медіатора, а також визначити зони розвитку.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Теж просто! Після проходження реєстрації або авторизації Ви отримуєте доступ до навчальних кейсів, кожен з яких є заплутаним лабіринтом непорозумінь, пристрастей і, на перший погляд, суперечливих інтересів сторін. Ознайомившись з фабулою, починайте медіацію і, вибираючи один із запропонованих симулятором варіантів реплік медіатора, крок за кроком ведіть сторони до досягнення взаємовигідної угоди.

А ЯКЩО НЕ ДОМОВЛЯТЬСЯ?

В кінці кожної симуляції Ви отримаєте автоматичний зворотній зв'язок, що вказує на допущені помилки і можливі зони розвитку. З урахуванням цього Вам варто обов'язково спробувати знову, адже у кожного кейса велика кількість варіантів завершення!

Бажаємо успіхів!

Проект працює в режимі пілотного. Ми будемо вдячні за зворотній зв'язок, яка допоможе нам поліпшити роботу симулятора.

УЦМ висловлює щиру подяку особисто Фолькеру Штотцнеру, Ользі Тютюн і Ользі Антонюк, які повірили в ідею і доклали величезних зусиль для її реалізації.

УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИАЦИИ

При поддержке немецко-украинского партнерского проекта


ПРЕДСТАВЛЯЕТ


ON-LINE СИМУЛЯТОР

ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
МЕДИАТОРА


ВНИМАНИЕ! ОГОВОРКА: проект осуществляется на русском языке для обеспечения доступа к учебным материалам выпускникам УЦМ, которые живут и работают в русскоговорящих странах (Беларусь, Грузия, Молдова, Казахстан, Азербайджан, Армения, Кыргызстан и т.д).

ЧТО ЭТО?

Все просто! Это - тренажер, придуманный и разработанный тренерами УЦМ, который в режиме on-line позволит Вам проверить и «прокачать» Ваши медиационные навыки и компетенции, а также определить зоны развития.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Тоже просто! После прохождения регистрации или авторизации Вы получаете доступ к учебным кейсам, каждый из которых является запутанным лабиринтом недоразумений, страстей и кажущихся противоречивыми интересов сторон. Ознакомившись с фабулой, начинайте медиацию и, выбирая один из предлагаемых симулятором вариантов реплик медиатора, ход за ходом ведите стороны к достижению обоюдовыгодного соглашения.

А ЕСЛИ НЕ ДОГОВОРЯТСЯ?

В конце каждой симуляции Вы получите автоматическую обратную связь, указывающую на допущенные упущения и возможные зоны развития. С учетом этого Вам стоит обязательно попробовать снова, ведь у каждого кейса множество вариантов исхода!

Желаем успехов!

Проект работает в режиме пилотного. Мы будем благодарны за обратную связь, которая поможет нам улучшить работу симулятора.

УЦМ выражает искреннюю благодарность лично Фолькнеру Штотцнеру, Ольге Тютюн и Ольге Антонюк, которые поверили в идею и приложили огромные усилия для ее реализации.